charyzmat


charyzmat
charyzmat {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. charyzmatacie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'szczególna łaska, dar nadprzyrodzony otrzymany od Boga (np. wyjątkowa żarliwość religijna), wyróżniający wybraną osobę': {{/stl_7}}{{stl_10}}Charyzmat mocy dany w Duchu Świętym. Ktoś naznaczony charyzmatem języków, modlitwy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'szczególne właściwości wyróżniające jednostkę, decydujące o jej autorytecie, wpływie na innych; charyzma': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wódz, muzyk mający charyzmat. Przywódca obdarzony charyzmatem. Twórca obdarzony charyzmatem geniuszu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'szczególna właściwość, wyróżniający znak czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Twórczość przeniknięta charyzmatem cierpienia. <gr.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • charyzmat — m IV, D. u, Ms. charyzmatacie; lm M. y «według teologii: przejaw łaski bożej, szczególny dar boży; w religioznawstwie: szczególny rodzaj żarliwości religijnej, wyróżniający daną osobę spośród otoczenia» Ktoś obdarzony charyzmatem proroctwa. przen …   Słownik języka polskiego

  • charyzma — ż IV, CMs. charyzmazmie; lm D. charyzmayzm rzad. → charyzmat …   Słownik języka polskiego

  • charyzma — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. charyzmazmie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przypisywane jakiejś osobie wyjątkowe właściwości umysłu i charakteru (zwłaszcza cechy moralne i przywódcze) sprawiające, że cieszy… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • charyzmatyczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, charyzmatycznyni {{/stl 8}}{{stl 7}} odnoszący się do charyzmatu; mający charyzmat; obdarzony, naznaczony charyzmatem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kongres charyzmatyczny. Ruch charyzmatyczny. Odnowa, modlitwa… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień